Výcvik

Útvar rychlého nasazení je rozdělen do tří sekcí

Útvar rychlého nasazení P ČR čítá přibližně 130 příslušníků a je rozdělen do několika sekcí.

 • Rychlého nasazení: tři zásahové skupiny (specialisté, pyrotechnici),výcviková skupina
 • Speciálních služeb: odstřelovači, spojaři, dokumentaristé, vyjednavači, řidiči
 • Administrativně / logistická: sekretariát, právník, personální, organizační a materiálová skupina

Zaměření výcviku:

URNA je policejní útvar určený zejména pro boj proti terorismu. Výcvik útvaru je tedy zaměřen tak, aby splnil požadavky vycházející ze základních úkolů jednotky. Čímž jsou následující činnosti.

Činnosti útvaru

 • Provádění zákroků v případech zadržování rukojmích
 • Osvobozenování při únosecg osob a dopravních prostředků
 • Zasahování proti zvlášť nebezpečným pachatelům např. v souvislosti s organizovaným zločinem
 • Ochrana VIP – např. zahraniční delegace
 • Zajištění ochrany při přepravě cenných zásilek

Dále se jedná o poskytování služeb pro Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Národní protidrogové centále(NPC), zejména při zatýkání nebezpečných pachatelů. Jádrem výcviku jsou taktické postupy zásahů na letadlo, budovy, vlaky, autobusy a metro. Součástí výcviku jsou i postupy při zadržení pachatelů, ochraně VIP a ozbrojených doprovodech.

Základní druhy výcviku – služební přípravy:

 • Takticko-speciální příprava: budova, letadlo, automobil, autobus,…
 • Střelecká příprava
 • Práce ve výškách
 • Tělesná příprava – sebeobrana – obecná tělesná příprava


Podpůrné přípravy:

spojovací příprava, výsadková příprava, topografická příprava, zdravotní příprava, obsluha speciální techniky, psychologická příprava, proškolování služebních předpisů a norem, základní ženijní příprava, speciální ženijní příprava, příprava odstřelovačů, příprava potápěčů, příprava řidičů

Zdroj: Serrada.cz