Výběrové řízení

Bodové hodnocení fyzických testů[PDF].

Analýza tréninkových aktivit Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky[PDF]

Využití tělesné výchovy a sportu u protiteroristické jednotky [PDF]

Splnění základních předpokladů:

 • minimální věk 23 let
 • 3 roky služby u policie + odborné vzdělání a výcvik
 • minimálně středoškolské vzdělání
 • dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • plavec

Výběrové řízení:

houpacka   clun

Fáze I.

Komplexní lékařské vyšetření

 • provedené ZÚSS MV ČR
 • zaměřené na schopnost zvládat nadměrnou fyzickou zátěž
Psychologické vyšetření
 • testová baterie v trvání 6-8 hodin
 • odolnost vůči stresu
 • adaptabilita a schopnost týmové práce

Test tělesné zdatnosti

 • běh 60 m
 • běh 5000 m
 • kliky – max. počet za 1 minutu
 • shyby na hrazdě – max. počet
 • sedy-lehy – max. počet za 2 minuty
 • plavání 400 m
 • šplh na laně 4,5 m
 • překážková dráha – 2 kola/4 minuty

Fáze II.

Šestidenní testy odolnosti
Cíl: Hloubková prověrka fyzického a psychického stavu uchazečů
 • chování v náročných podmínkách únavy a vyčerpání
 • fyzická a psychická odolnost vůči dlouhodobému stresu
 • rozhodování v kritických situacích
 • motivace a odhodlání
Obsah:
 • orientační pochody se zátěží
 • úkoly zaměřené na vytrvalost, speciální dovednosti, sílu a manuální zručnost
 • částečná spánková deprivace jako další stresový faktor
 • všechny pochody a cvičení jsou prováděny pod lékařskou kontrolou

Fáze III.

 • Pohovor
 • Osobní pohovor s uchazečem před výběrovou komisí ředitele ÚRN s cílem prověřit si jeho motivaci pro službu v ÚRN. Pohovor probíhá na základě předchozího prostudování personálních materiálů a výsledků testů.
 • Rozhodnutí ředitele ÚRN